Gemeenten zijn op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van het beleid en de uitvoering ervan.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is, in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG, een instructie en standaardvragenlijst opgesteld (klik hier voor de betreffende informatie van de VNG). De wet bepaalt dat gemeenten de uitkomsten van de onderzoeken jaarlijks doorgeven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie van VWS heeft Enneüs gevraagd om de aanlevering van de resultaten van het CEO Wmo in 2020 wederom te verzorgen.

" /> Aanlevermodule CEO Wmo (verantwoordingsjaar 2020)

Fout

Helaas, de enquête is verlopen en niet langer beschikbaar.

Neem voor hulp contact op met Onderzoeksbureau Enneüs ( aanleveringwmo@mijn-onderzoek.nl ).