Uw mening telt!

U heeft onlangs een bezoek gebracht aan een afnamelab van Antonius Zorggroep. Wij stellen het zeer op prijs als u hier een paar vragen over wilt beantwoorden. Het beantwoorden van de vragen neemt enkele minuten in beslag.

Met dit onderzoek willen wij de kwaliteit van zorg verbeteren voor onze patiënten, vanuit het oogpunt van patiënten. Enkele vragen gaan over uzelf en waar u bent geweest in ons ziekenhuis. Deze vragen stellen wij om te kunnen zien of bijvoorbeeld ouderen een andere ervaring hebben dan jongeren en of er verschillen zijn tussen onze afdelingen. Het is niet verplicht deze vragen in te vullen, wel zouden wij dit erg waarderen.

Dit onderzoek naar klantbeleving wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Zorgfocuz. Dit bureau staat garant voor de zorgvuldige behandeling en verwerking van uw gegevens. Zorgfocuz gebruikt uw gegevens alleen voor dit onderzoek en uw antwoorden zullen uiteraard niet zichtbaar zijn voor onze medewerkers. Dit onderzoeksbureau krijgt geen persoonsgegevens van u.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Raad van Bestuur,
Marcel Kuin en Sandra Timmermans